Onderzoek naar Motivational Interviewing

Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar Motivational Interviewing gedaan, zowel binnen als buiten Nederland. Wie in de wetenschappelijke database van PubMed zoekt op Motivational Interviewing vindt al snel meer dan 3600 zoekresultaten over de effectiviteit en de toepasbaarheid van Motivational Interviewing. Hieruit blijkt dat Motivational Interviewing een geschikte evidence based methode is bij gedragsverandering.

Lees meer...

Enkele onderzoeksresultaten (zorg)

 • Patiënten gaan meer bewegen
 • Patiënten passen eetpatronen eerder aan
 • Patiënten stoppen vaker met roken
 • Patiënten gaan vaker afvallen
 • Patiënten hebben meer intentie tot veranderen
 • Patiënten zijn meer betrokken bij behandelingen
 • Tevens is er positief resultaat bij mensen met hart- en vaatziekten, diabetes, eetstoornissen, hoge bloeddruk, psychosen, HIV

 

Wetenschappelijk onderzoek bekijken

Onderzoek naar het aanleren van MI

Hoe kun je MI aanleren?

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de verschillende manieren om Motivational Interviewing aan te leren. Wat mag u verwachten van de verschillende vormen van bijscholing?

Het internationale netwerk van MI trainers (MINT) heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek een aantal Algemene Richtlijnen opgesteld. Deze geven een realistisch beeld van wat u kunt verwachten van cursussen en trainingen in Motivational Interviewing.

Kijk hier voor onze verschillende soorten trainingen in Motivational Interviewing.

De belangrijkste conclusies

 • Door zelfstudie krijgt men inzicht in de essentie van de methode, dit heeft echter geen enkel effect op het verwerven van MI vaardigheden.
 • Een workshop (maximaal 1 dag) geeft deelnemers enige bekendheid en vertrouwelijkheid met de basisconcepten van MI. De praktische vaardigheden zijn dan echter nog zeer beperkt tot beperkt.
 • Een basistraining van 2-3 dagen geeft deelnemers zowel begrip als inzicht in de spirit en theorie van MI. Tevens kunnen zij in hun dagelijkse praktijk deze stijl van werken uitproberen. Van deelnemers mag dan verwacht worden dat hun daadwerkelijke competentie in MI (enigszins) toeneemt.
Lees meer

Trainingen Motivational Interviewing

Basistraining noodzakelijk

Onderzoek en trainerservaringen wijzen uit dat het gevaar bestaat dat deelnemers na een éénmalige workshop hun competentieniveau en vaardigheden overschatten (Miller, 2001). Een Basistraining van enkele dagen is noodzakelijk om de basisvaardigheden van Motivational Interviewing (blijvend) aan te leren.

Een logische vervolgstap is het volgen van een Verdiepingstraining of een MI Experttraining. Daarmee kunnen deelnemers hun vaardigheden naar een hoger niveau tillen.

Aanbevolen trainingsmethoden

Het is gewenst om de meerdaagse opleidingsvormen niet in aaneengesloten dagen te plannen, maar per (halve) dag. Zo kunnen de deelnemers tussen de opleidingsdagen hun MI vaardigheden in de dagelijkse praktijk uitproberen.

De effectiviteit van de training verbetert als daarnaast:

 • het accent van de trainingen tevens ligt op het oefenen van praktijksituaties en het analyseren van demonstraties
 • persoonlijke feedback op het oefenen in deze tussenperiodes plaatsvindt (door middel van audio-analyse, transcripten en/of individuele coaching)
Lees meer