Wat is MINT?

MINT is het internationale netwerk van Motivational Interviewing trainers. Opgericht in 1997 om de kwaliteit en het aanleren van MI/MGV te stimuleren en te verbeteren. MINT heeft geen winst oogmerk en gaat puur voor kwaliteit. Zo kunnen alleen trainers die de methodiek beheersen (lees: kunnen toepassen in hun eigen praktijkgesprekken) lid worden van MINT.

Bezoek de internationale pagina van MINT Lees meer

MINT in het kort

Wereldwijd   

Trainers netwerk actief in 30 landen

Kwaliteit

Bevordert optimale toepassing van MI

Educatie

Organiseert MI trainingen en opleidingen

Onderzoek

Stimuleert onderzoek over MI

Verbinding

Faciliteert MINT leden in samenwerking

Kennis

Deelt kennis en best practices rond MI

 

 

 

 

Wat kunt u verwachten van MINT?

Voor opdrachtgevers

U wilt natuurlijk zeker weten dat u ook echt getraind wordt in Motivational Interviewing. En dat de trainer zelf de methodiek goed beheerst, zodat hij of zij ook een voorbeeld kan geven tijdens de training. Als een trainer lid is van MINT mag u van hem/haar verwachten dat zij wat betreft Motivational Interviewing op de hoogte is van:

  • recente ontwikkelingen in methodiek
  • effectieve methoden van training en coaching in MI
  • uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek
  • de methodiek zelf beheerst

Voor toekomstige trainers

Om lid te kunnen worden van MINT moet u als professional zelf de methodiek in de praktijk kunnen toepassen. Om dat aan te tonen dient u audiofragmenten te overleggen waaruit objectief vastgesteld kan worden dat u de methodiek ook daadwerkelijk beheerst. Daarnaast is voldoende ervaring als trainer een vereiste. Alleen als beide van voldoende niveau zijn, kunt u zich aanmelden voor een TNT (de internationale training voor nieuwe MI trainers). In deze aanvullende training leert u hoe u training geeft in MI en welke methodieken en oefenvormen effectief zijn om professionals MI/MGV aan te leren. Na het volgen van deze internationale training kan een professional lid worden van MINT (en daarna ook van MINTned).

Lees meer

Zijn alle trainers van AMG aangesloten bij MINT?

Jazeker! Alle trainers van Academie voor Motivatie & Gedragsverandering zijn aangesloten bij MINT én bij MINT Ned. Wij vinden dat een minimale vereiste. Een trainer moet niet alleen veel voorbeelden kunnen geven en uit eigen ervaring spreken, maar ook gewoon een voorbeeld gesprek kunnen laten zien tijdens een training.

Lid van MINT

Wat is MINTned?

MINTned is de Nederlandse Vereniging van Trainers in Motiverende Gespreksvoering. Opgericht in 2011 met als doel het gebruik van Motiverende Gespreksvoering in diverse werkvelden binnen het Nederlandstalige gebied te bevorderen. Op dit moment zijn er ongeveer 35 trainers aangesloten bij MINTned.

De vereniging vormt een kenniscentrum, bedoeld om kennis op het gebied van MI te ontwikkelen, te delen en te integreren in de praktijk. De leden komen ongeveer vijf maal per jaar samen om te oefenen en de laatste internationale ontwikkelingen te bespreken.

MINTned staat voor kwaliteit

Het doel is de kwaliteit te bewaken, kennis te bundelen en te delen en informatie te verschaffen over MI. Belangrijke aandachtsgebieden zijn:

  • Nieuws, wetenschappelijke ontwikkelingen en actuele stand van zaken
  • Effectieve methoden van training en coaching
  • Onderhouden van vaardigheden en kennis
  • Contact onderhouden en actieve deelname aan internationale MI netwerken
MINTned Lees meer

Congres Motiverende gespreksvoering

Op 14 september 2018 vond alweer het derde landelijke MI congres plaats. Het thema ‘Autonomie’ stond tijdens dit congres centraal.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het volgende congres? Laat het ons weten zodat we u vrijblijvend informatie kunnen toesturen zodra er meer bekend is.

Op de hoogte blijven